Psihoterapeut | Psychotherapist

Dragan Puljić, dr.med.

Čovjek dolazi psihoterapeutu radi nečega što ne može sam. Zajedno o tome razgovaramo. Polako, opušteno i povjerljivo. Dijalog prirodno nastaje samo u okruženju u kojem se ljudska bića osjećaju sigurno i motivirano.

 

psihoterapeut

Osjećate li se možda zaglavljeno, iscrpljeno, preopterećeno ili beznadno. Narušeno mentalno zdravlje može iscrpiti životnu energiju, zaokrenuti kompas ili napraviti zastoj. Srećom, priča tu ne završava. Zapravo, mentalna kriza je prekretnica, izazov i prilika za promjenu. Psihoterapija je put i praksa održive promjene. Psihoterapeut je pomagač. Razvoj osjećaja smisla, svrhe i smjera u životu traži pomno razmatranje dvije i više perspektiva. Dijalog s terapeutom često je najintimniji razgovor koji je čovjek vodio u životu. Poštujem li to kao da sam tražim pomoć?